Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Op alle arrangementen van Happy Day Tours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Het maximum aantal personen per gids is 25. Indien u met meer personen komt, dan zetten we extra gidsen in.

Bij al onze tarieven hanteren we de BTW conform de reisbureauregeling. Dit betekent dat er geen BTW meer bijkomt.

Wanneer uw programma geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd of zelfs komt te vervallen door overmachtsituaties, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deelname aan onze programma’s is voor eigen risico.

Betalingsvoorwaarden: Na akkoord gaarne z.s.m. maar in ieder geval drie weken voor de besproken datum het bedrag overmaken op rekening NL09INGB0009478407 t.n.v. Happy Day Tours o.v.v. het factuurnummer.

Het personenaantal kan gewijzigd worden (max. 10%)  tot 72 uur voor de besproken datum.

De annuleringsvoorwaarden voor totale annulering na definitieve reservering zijn als volgt: tot 3 weken voor de afgesproken datum: U bent € 25,00 + eventueel gemaakte onkosten verschuldigd; van 3 weken tot 1 week voor de datum: 50% van de totaalsom plus reserveringskosten; van 1 week tot 72 uur voor de datum 75%. Ten slotte 100%.

Happy Day Tours brengt voor al haar diensten reserveringskosten in rekening.